Ενημέρωση

Τεχνικές Μείωσης Άγχους σε Παιδιά με Καρκίνο

Ο παιδικός καρκίνος αποτελεί ένα πρόβλημα υγείας το οποίο δεν ασκεί μόνο άμεση επίδραση στα παιδιά που το βιώνουν. Τα παιδιά με καρκίνο εξακολουθούν να αναπτύσσονται βιολογικά, ψυχολογικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Ωστόσο, η παθολογική κατάσταση που αντιμετωπίζουν, οδηγεί σε διακοπή της καθημερινότητας, νοσοκομειακές εισαγωγές και επώδυνες ιατρικές εξετάσεις, αποκοπή από το φιλικό τους περιβάλλον και […]

Η Κακοποίηση ως Φραγμός στην Επαγγελματική Ζωή των Γυναικών

Με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization, 2014) το 35% των γυναικών, δηλαδή περισσότερες από μία στις τρεις γυναίκες, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτών αφορά σε κακοποίηση από πρώην ή νυν σύζυγο ή σύντροφο και μάλιστα, […]

Μία Μορφή Παιδικής Κακοποίησης Υπεράνω Πάσης Υποψίας

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του συλλόγου «Χαμόγελο του Παιδιού» που δημοσιοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2021, 2009 παιδιά έπεσαν θύματα παιδικής κακοποίησης πανελλαδικά, κατά το έτος 2020. Μάλιστα, ο τεράστιος αυτός αριθμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς πολλά από τα περιστατικά επικαλύπτονται και δεν καταγγέλλονται ποτέ. Η παιδική κακοποίηση είναι ένα παγκόσμιο και διαχρονικό φαινόμενο, […]

Η Εναισθησία στις Ψυχωσικές Διαταραχές

Τι είναι η εναισθησία; Ο όρος «εναισθησία» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την επίγνωση της ύπαρξης της νόσου. Με άλλα λόγια, η εναισθησία σχετίζεται με το πώς ένας ασθενής αντιλαμβάνεται τη φύση και τις αιτίες της ασθένειάς του, όπως επίσης και τα συμπτώματα που σχετίζονται με την ασθένεια αυτή. Η έλλειψη εναισθησίας θεωρείται ότι είναι σύνηθες […]