Συμβουλευτική Γονέων​

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς όλων των ηλικιών με παιδιά όλων των ηλικιακών ομάδων ή σε μέλλοντες γονείς. Στόχος της συμβουλευτικής είναι οι γονείς να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη στο γονεϊκό τους ρόλο και την κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση για τη διαχείριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε διάφορους τομείς.

Μέσα από τη συμβουλευτική, οι γονείς βρίσκουν καταλληλότερους τρόπους συμπεριφοράς και αντιμετώπισης των θεμάτων που προκαλούν εντάσεις στην οικογενειακή συμβίωση. Σταδιακά κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες των παιδιών τους, αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες, μαθαίνουν να θέτουν όρια με σταθερότητα και φροντίδα και να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους ώστε να εξελιχθούν σε χαρούμενους και αυτόνομους ενήλικες.

Ενδεικτικά, κάποια ζητήματα που συχνά απασχολούν τους γονείς είναι:

  • Όρια & κανόνες
  • Συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών, όπως άγχος, υπερβολική συστολή, αδερφική ζήλια, χαμηλή αυτοπεποίθηση
  • Προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών στο σχολείο και στο σπίτι
  • Διαχείριση διαζυγίου
  • Πένθος
  • Μαθησιακές δυσκολίες
  • Προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο
  • Γονεϊκός ρόλος και ενίσχυση της αυτοεκτίμησης ως γονείς

Η συμβουλευτική γονέων πραγματοποιείται είτε σε ατομικό επίπεδο με τον έναν γονέα είτε με τους δύο γονείς μαζί. Η συχνότητα των συναντήσεων είναι εβδομαδιαία ή ανά δύο εβδομάδες και η διάρκεια της συμβουλευτικής εξαρτάται από το αίτημα και τις ανάγκες της κάθε οικογένειας. Συχνά η συμβουλευτική γονέων πραγματοποιείται παράλληλα με την ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού.