Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών & Εφήβων

Τα παιδιά και οι έφηβοι, όπως ακριβώς και οι ενήλικες, μπορούν να εμφανίσουν συναισθηματικές δυσκολίες, όπως άγχος και κατάθλιψη, και προβλήματα συμπεριφοράς, όπως επιθετικότητα και δυσκολίες στις κοινωνικές τους σχέσεις. Συχνά δυσκολεύονται να επεξεργαστούν τα συναισθήματα τους και να εκφράσουν τις ανάγκες τους στην οικογένειά τους, κάτι που, ανάλογα με το αναπτυξιακό τους στάδιο και τον χαρακτήρα τους, μπορεί να επηρεάσει την λειτουργικότητα τους στην καθημερινότητα και την ικανότητα προσαρμογής τους στα διάφορα περιβάλλοντα (π.χ. σχολείο, οικογένεια, σχέσεις με συνομηλίκους).

Μέσα από την διαδικασία της ψυχολογικής υποστήριξης, το παιδί ή ο έφηβος μαθαίνει να αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, να επικοινωνεί τις ανάγκες του, να κατανοεί τη συμπεριφορά του, τις σκέψεις και τα συναισθήματά του και να αξιοποιεί τις δυνάμεις του ώστε να επιλύει τα προβλήματά του.

Είναι σημαντικό για ένα παιδί ή έναν έφηβο να έχει την κατάλληλη υποστήριξη και να νιώθει ασφάλεια, ώστε να μπορεί να εκφράζει ανοιχτά τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Επομένως, η δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και αποδοχής αποτελεί το πρώτιστο μέλημα του ψυχολόγου ώστε να επιτευχθεί η θεραπευτική αλλαγή. Στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων τηρείται το απόρρητο των όσων λέγονται στην συνεδρία, το οποίο σπάει σε περιπτώσεις που το παιδί/έφηβος αντιμετωπίζει κάποιον κίνδυνο.

Η ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων γίνεται με τη συναίνεση των γονέων, με τους οποίους πραγματοποιείται μία πρώτη συνάντηση. Συχνά πραγματοποιείται παράλληλα με την συμβουλευτική γονέων, ώστε να μπορούν οι γονείς να στηρίζουν αποτελεσματικότερα την προσπάθεια του παιδιού τους.