Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία – CBT

Η Γνωστική (ή Γνωσιακή) Συμπεριφορική Θεραπεία (Cognitive Behavioral Therapy – CBT) αποτελεί μία ερευνητικά τεκμηριωμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960 από τον ψυχίατρο Aaron T. Beck. Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική μορφή θεραπείας για ένα μεγάλο εύρος ψυχολογικών δυσκολιών, όπως κατάθλιψη, άγχος, φοβίες.

Αποτελεί μία διαδικασία συνεργασίας ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο και βασίζεται στη θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσά τους. Κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας δημιουργείται ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο θεραπευόμενος, με τη βοήθεια του θεραπευτή, γνωρίζει βαθύτερα τον εαυτό του και περιορίζει τις εσωτερικές του συγκρούσεις.

Πρόκειται για μία συνεργατική, δομημένη και σχετικά βραχύχρονη μορφή θεραπείας που εστιάζεται στα προβλήματα του εδώ και τώρα. Μέσα από τη θεραπεία, τα άτομα δουλεύουν μαζί με τον θεραπευτή τους, ώστε να μάθουν να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με βάση τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά τους. Η θεραπεία λειτουργεί βοηθώντας τα άτομα να αξιολογούν τις σκέψεις τους με έναν προσαρμοστικό και ρεαλιστικό τρόπο, να βιώνουν συναισθηματική βελτίωση και να τροποποιούν τη δυσλειτουργική τους συμπεριφορά, μέσα από μία διαδικασία εκμάθησης δεξιοτήτων.

Ο θεραπευόμενος ανακαλύπτει τις δυνάμεις του και καλλιεργεί τον χαρακτήρα και τις δεξιότητές του έτσι ώστε να επιλύει τα προβλήματα του εαυτού και της ζωής του με έναν υγιή τρόπο. Σκοπός της θεραπείας είναι τα άτομα να γίνουν «θεραπευτές του εαυτού τους», έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες αυτές ακόμα και όταν η θεραπεία ολοκληρωθεί.